Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Agenda

23 November 2016
15:00 - 17:00
Openbare Bibliotheek Amsterdam

Kunst of koopwaar

Paul Kalma en Frans Becker betogen in hun nieuwe boek Kunst of koopwaar. Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween. dat kunst en cultuur belangrijk zijn voor de kwaliteit van ons bestaan en daarom ook een direct politiek belang hebben.

De overheid lijkt zich echter steeds minder om kunst en cultuur te bekommeren. Het brede maatschappelijke belang van de kunsten wordt weliswaar onderschreven maar een bloeiend cultureel klimaat lijkt niet langer een zaak van de overheid te zijn.

Op 23 november wordt het boek Kunst of koopwaar gepresenteerd. Aansluitend vindt een debat plaats over hoe de Nederlandse cultuurpolitiek van de toekomst eruit zou moeten zien. Deelnemers aan de bijeenkomst zijn o.a. Barbara Visser, Frits van Oostrom en Gijs Scholten van Aschat. De bijeenkomst is georganiseerd door de Akademie van Kunsten, de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Meld je van tevoren wel hier aan.