Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Actualiteit

De ‘Gates Cambridge’ beurs

Solange Manche, voormalig Humanities Honours studente, heeft de Gates Cambridge beurs binnengehaald om een PhD te gaan volgen aan de universiteit van Cambridge en dat is niet zomaar iets. Het is namelijk maar weinigen gegeven. Binnen het departement Frans zal Solange volgend jaar beginnen aan haar onderzoek naar de relatie tussen subject formatie en economische mechanismen. Haar project zal zich richten op drie hedendaags Franse denkers: Frédéric Lordon, Catherine Malabou en Bernard Stiegler. De grote vraag die haar bezig houdt is dan ook: hoe heeft de markt invloed op het denken over wie wij zijn en hoe worden wij daadwerkelijk gevormd door ideeën die aan de grondslag liggen van de economie? Tevens hoopt ze dat haar onderzoek een bijdrage zal leveren aan hoe wij omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen en de cognitieve effecten die deze met zich mee brengen.

Binnen het Honours Programma nam Solange deel aan de research exchange met Hong Kong University. Tevens deed ze onderzoek naar het concept Utopie binnen de onderzoeksgroep onder de naam ‘The New Utopians’.

Wil je nog wat meer weten over Gates Cambridge? En hoe het bij Solange allemaal begonnen is? Kijk daarvoor eens op: https://www.gatescambridge.org/ en https://www.gatescambridge.org/members-area/connect/directory/scholar/14792