Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Agenda

26 February 2020
Academiegebouw

Studium Generale: Zoeken naar waarheid in wiskunde

Op 26 februari vertelt wetenschapsfilosofe prof. dr. Sylvia Wenmackers van de KU Leuven bij Studium Generale over de weg die wiskundigen afleggen in hun zoektocht naar de (wiskundige) waarheid. In deze verfrissende en verdiepende multidisciplinaire bijeenkomst bespreekt zij de wiskunde vanuit een originele, filosofische invalshoek, en studenten van het Humanities Honoursprogramma zijn hiervoor uitgenodigd!

Wiskunde is tijdloos. Waarheden van 3000 jaar geleden zijn nu nog in de wiskundeboeken te vinden. Wat je daarin niet ziet is de jarenlange zoektocht vol frustratie en dode paden die eraan vooraf is gegaan. Wiskunde is geen opeenvolging van Eurekamomenten. Wetenschapsfilosoof en fysicus prof. dr. Sylvia Wenmackers (KU Leuven) vertelt hoe waarheid tot stand komt in de wiskunde. Met één mythe maakt ze alvast korte metten, namelijk die van de ‘wiskundeknobbel’. Uren ploegen, blunderen en zweten om een oplossing te komen is heel normaal en hoort erbij. Waarom leer je dat niet in de wiskundeles?

Kom naar de gratis lezing in het Academiegebouw, Utrecht.