Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Agenda

27 May 2020
19:00
Online

Plenaire Bijeenkomst: Ivoren Toren

Afgelopen weken hebben we veel gehoord van de wetenschap over COVID-19 en de maatregelen die al dan niet genomen dienen te worden. Misschien heeft dat je wel aan het denken gezet over de vraag hoe wetenschappers zich eigenlijk moeten verhouden tot de maatschappij. En dit is precies waar de volgende plenaire bijeenkomst van het humanities honoursprogramma bij stilstaat!

Woensdag 27 mei tijdens de online plenaire bijeenkomst van het Humanities Honours -met als thema academische vrijheid en academisch activisme- zullen prof. dr. Barbara Oomen, hoogleraar sociologie van de mensenrechten; prof. dr. Eva-Maria Troelenberg, kunsthistorisch onderzoeker en HHP-docent en René Leegte, voormalig Tweede Kamerlid en fractiewoordvoerder energie, milieu en internationale handel voor de VVD, elk hun kijk op deze vraagstukken geven.

Het belangrijkste is dat ook jullie elkaar kunnen bevragen, je eigen mening verdedigen of vormen. Daarom vragen we jullie om voorafgaand aan de bijeenkomst met dit formulier vragen in te sturen. De meest prikkelende vragen zullen worden uitgekozen. Denk aan: ‘Hoe uitgesproken kan een wetenschapper zijn?’ en ‘Waar ligt de verantwoordelijkheid van de wetenschapper in het publieke debat?’, ‘Moeten wetenschappers slechts aan de zijlijn opereren en de feiten presenteren, of kunnen zij ook pleiten voor één kant in een publieke discussie?’

Wellicht vinden wij, genuanceerde geesteswetenschappers, het antwoord wel in het midden, of komen we juist bij een van de uitersten uit. Laten we daar op 27 mei achterkomen! Zet deze bijeenkomst dus alvast in je agenda en laat gerust vragen voor elkaar achter.

Programma
19.00 – 19.10 uur Digitale inloop

19.10 – 19.20 uur Welkomstwoord

19.20 – 19.30 uur prof. dr. Barbara Oomen

19.30 – 19.40 uur prof dr. Eva-Maria Troelenberg (in English)

19.40 – 19.50 uur René Leegte

19.50 – 20.10 uur Vragen aan de sprekers

20.10 – 20.30 uur Stellingen met Mentimeter

20.30 – 21.00 uur Afsluiting en vrije discussie (wie wil mag (thuis)blijven)