Logo Utrecht University

Humanities Honours Blog

Actualiteit

Activiteitenkalender SV Eureka

–An overview in English of the introductory activities organised by Study Association Eureka can be found in this document

Binnenkort begint een nieuw academisch jaar. Voor een aantal van jullie is dit de start van je tijd binnen de Honoursgemeenschap. Dit jaar organiseert SV Eureka, de studievereniging van het HHP, weer een reeks (facultatieve) activiteiten met hetzelfde thema als de plenaire bijeenkomst: Dystopie/Utopie. Deze activiteiten vinden plaats in week 36 en 37 en zijn bedoeld als eerste kennismaking met andere honoursstudenten voor de nieuwejaars, maar zeker ook als gezellig begin van het jaar voor iedereen die al langer het HHP volgt. Een volledig overzicht van de activiteiten vind je in de afbeelding onderaan dit bericht en in het introductieprogramma. In het programma staat tevens hoe je je aanmeldt voor de activiteiten.

Op dinsdag 1 september vindt de eerste plenaire bijeenkomst van het HHP plaats van 17:00 uur tot 19:00 uur. Deze bijeenkomst is online. Bekijk de e-mail die is uitgestuurd voor een link naar de bijeenkomst in MS Teams.

Op woensdag 2 september is op Drift 21 0.03 van 13:15 tot 14:00 uur een vragenrondje georganiseerd voor alle vragen over het komende Honoursjaar.

Bekijk de websitevan SV Eureka voor meer informatie over de studievereniging en hun activiteiten.