Logo Utrecht University

Humanities Honours Blog

Agenda

1 September 2020
17:00 - 19:00
Online, MS Teams

Plenaire Bijeenkomst: Utopie/Dystopie

–Scroll down for English–

Op dinsdag 1 september opent het Humanities Honoursjaar met een plenaire bijeenkomst in het thema utopie/dystopie. Van 17:00 tot 19:00 uur zullen we via Teams horen van interessante sprekers, zoals docent-onderzoeker Game Design Christian Roth en onze eigen Humanities Honours-alumna, inmiddels PhD filosofie aan de Universiteit van Cambridge: Solange Manche. Zij zullen met ons in gesprek gaan over de verbeelding van utopische en dystopische samenlevingen in geestesproducten als literatuur en games.

Natuurlijk is er ook genoeg kans voor eigen inbreng! Er is niet alleen ruimte voor vragen en discussie, maar ook de mogelijkheid voor een eigen utopia-ontwerp.

Om toegang te krijgen tot de bijeenkomst, kun je een link naar MS Teams vinden in de e-mail die over deze bijeenkomst is rondgestuurd.

————————————————————

On Tuesday September 1st we will open the Humanities Honours Year with a plenary meeting themed utopia/dystopia. From 17:00 to 19:00 we will hear interesting speakers via Microsoft Teams, such as lecturer-researcher Game Design Christian Roth and our own Humanities Honours alumna and PhD philosophy at the University of Cambridge: Solange Manche. They will talk to us about the representation of utopian and dystopian societies in products such as literature and games.

Of course there will be plenty of opportunity for your own input! Not only in discussion, but also in your own utopiadesign.

To get access to this meeting, you can find a link to MS Teams in the e-mail that has been sent about this meeting.