Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Week 2 – Taalvaardig

 

 

 

Aanvullend materiaal

Alice in Wonderland –  Vertalingen van Jabberwocky

 

Bankspeak: The Language of World Bank Reports, 1946–2012 – Franco Moretti & Dominique Pestre

 

Mimesis van Erich Auerbach

The Book of Books – Arthur Krystal, The New Yorker

Dichter des Irdischen – Frankfurter Allgemeine Zeitung

Fragmenten uit Mimesis met een introductie door Edward Said op Google Books

 

Ernst Gombrich

Over The Story of Art

Pictures and Words, 1950

In Conversation with Ernst Gombrich, 1989

On Pride and Prejudice in the Arts, 1992

Reflections on teaching art history in art schools, 1966

Recensie van Simon Schama’s Rembrandts Eyes

 

In the Memory Ward – Adam Gopnik, The New Yorker

 

Edward Gibbon

History of the Decline and Fall of the Roman Empire (compleet) bij Project Gutenberg

The Best of Scribblers – Joseph Epstein, Commentary Magazine

Geschiedenis van het Verval en den Ondergang des Romeinschen Rijks, door Edward Gibbon – Vaderlandsche Letteroefeningen (1810)

Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbon: An Appreciation – Brooke C. Stoddard, Washington Independent Review of Books

 

Simon Schama

Biografie op Wikipedia

Fragment uit Scribble, Scribble, Scribble

Recensie van Scribble, Scribble, Scribble – Phillip Lopate,  The New York Times

 

Recensies van The Embarrassment of Riches

Harold Beaver, The New York Times

Jonathan Brown, New York Review of Books

A.Th. van Deursen, Ons Erfdeel

Anton van der Lem inventariseert de reacties op The Embarrassment of Riches

 

Language Crimes: A Lesson in How Not to Write, Courtesy of the Professoriate – Denis Dutton

The Bad Writing Contest – Denis Dutton

 

Academic Language and the Problem of Meaninglessness – Nathan J. Robinson, Current Affairs

 

Steven Pinker

The Source of Bad Writing – Steven Pinker

This column will change your life: How to think about writing – Oliver Burkeman

The Sense of Style op Wikipedia

 

Meer hulp bij beter schrijven:

  • Een leesbare scriptie – Warna Oosterbaan
  • How to write a thesis [ook in het Nederlands vertaald] – Umberto Eco
  • How to write – Alastair Fowler
  • A writer’s coach – Jack Hart
  • Stylish academic writing – Helen Sword

 

Skills Lab Writing Centre van de UU