Humanities Honours Blog

Utrecht Data School

 

Informatie
Utrecht Data School is een onderwijs- en onderzoeksplatform binnen de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Utrecht Data School (UDS) doet al sinds 2013 onderzoek naar de impact van digitalisering op de maatschappij, door middel van samenwerkingen met overheden, NGO’s, bedrijven, studenten en wetenschappers. Vooral openbaar bestuur, publieke media en publieke ruimte zijn thema’s waar UDS zich op focust. Noties als democratie, burgerschap en veiligheid zijn daarbij met name van belang. Door deze ervaring is sterke expertise opgebouwd in het verzamelen van data en het analyseren daarvan ten opzichte van culturele en sociale aspecten. Daarnaast is Utrecht Data School aangesloten bij het universitair focusgebied Applied Data Science en het focusgebied Governing the Digital Society.

Stageprogramma
Een vast project waar studenten in mee kunnen draaien zijn de data ethiek workshops die wij regelmatig geven. Dit doen we vooral voor groepen mensen die bij de overheid werken, zoals een gemeente. Soms geven we ook een data ethiek workshop bij een commerciële organisatie. De student kan meekijken en helpen met het maken van ‘field notes’. Dit zijn aantekeningen over hoe de organisatie in kwestie omgaat met digitalisering en technologie en de expliciete en impliciete waarden die hierin naar voren komen. Deze field notes gebruikt Utrecht Data School weer voor haar eigen onderzoek naar de impact van technologie.

Mogelijkheid tot eigen inbreng
Zeker, we staan open voor alle ideeën die met data en technologie te maken hebben. Dat kunnen ideeën zijn over een onderzoek dat zelf gebruik maakt van data en technologie, maar dat mag ook een idee zijn over het onderzoeken van de impact van technologie en digitalisering.

Beschikbaarheid
Per keer maximaal twee studenten

Vereisten
Studenten moeten een intrinsieke motivatie hebben en kunnen formuleren waarom ze interesse hebben technologie en de impact daarvan op de maatschappij. Daarnaast moet een student ook zelfstandig kunnen werken en initiatief kunnen tonen.

Contactinformatie
Adres: Drift 13, Utrecht
E-mailadres: info@dataschool.nl
Website: https://dataschool.nl/