Humanities Honours Blog

Blog

De Romeinse Catacomben in jouw huiskamer / The Roman Catacombs in your living room

In het tweede blok van dit academische jaar volgden wij, Aaron, Bas, Bo, Chiara en Thomas een tutorial als onderdeel van het vak terreinverkenning. Wij zijn erg enthousiast over de resultaten en zouden deze graag met jullie willen delen. Maar eerst, waar ging het vak eigenlijk over? Het antwoord zal je misschien verrassen.

Onder begeleiding van Dr. Ortal-Paz Saar hebben wij in een paar weken een inkijkje gekregen in haar onderzoeksgebied; begrafeniscultuur en begrafenisinscripties. Bijzonder grim, of niet? Dat dachten wij in eerste instantie ook, maar Dr. Saar wees ons er al snel op dat het onderzoeken van de dood in de eerste plaats gaat over het onderzoeken van het leven. Om je een idee te geven: Tijdens onze werkcolleges hebben we het onder andere gehad over kunst, godsdienst en magie. Niet bepaald ‘dode’ onderwerpen.

Voor de laatste opdracht van het vak hebben we een online tentoonstelling gemaakt over een onderwerp dat te maken had met begrafeniscultuur. In eerste instantie was dit nog best las􀆟g omdat er zoveel onderwerpen mogelijk waren. Echter, uiteindelijk was er één onderwerp waar we allemaal meer over wilden weten: de Romeinse catacomben. Dit zijn ondergrondse bouwwerken, gehuld in het donker waarin de Romeinen hun doden begroeven van de tweede tot de vijfde eeuw na Christus. Wat ons in het bijzonder fascineerde waren de muurschilderingen en inscripties aangebracht door onbekende en vergeten kunstenaars die afdaalden in de totale duisternis om de laatste rustplaats van zovelen te versieren. Onze tentoonstelling verkent Christelijke, Joodse en Polytheïstische ondergrondse kunst en een aantal inscripties en toont aan hoe verschillende Romeinse identiteiten met de dood vervlochten waren.

Je kunt de tentoonstelling hier vinden:

https://prezi.com/view/7sQqPrqCxGjB4tpuC5yo/

Figuur 1: https://www.romeing.it/guide-to-the-catacombs-of-rome/

__________________________________________________________

The Roman Catacombs in your living room

In the second block of this academic year, we, Aaron, Bas, Bo, Chiara, and Thomas, followed a tutorial as part of the course Honours’ Explorations. We are very enthusiastic about the result and would like to share this with you. But first, what was the subject of the course? The answer might surprise you.

With the guidance of Dr. Ortal-Paz Saar we explored her research area, funerary culture, and funerary inscriptions. Although at first glance the topic seemed grim, Dr. Saar quickly explained to us that researching death also entails studying life. For instance, during our seminars we talked about art, religion, and magic. Not exactly ‘dead’ subjects.

For our final assignment of the course, we created an online exhibition about a theme related to funerary culture. In the beginning it was difficult to find something to research because there were many possible subjects. However, in the end there was one topic that we all wanted to know more about: the Roman catacombs. These were underground structures shrouded in darkness where the Romans buried their dead between the second and fifth centuries of the Common Era. What fascinated us were the murals and inscriptions decora􀆟ng the final res􀆟ng place of so many created by unknown and forgotten artists which ultimately descended into total darkness. Our exhibition explores Christian, Jewish, and Polytheistic underground art and inscriptions. It shows how different Roman identities were intertwined with death.

You can find the exposition here:

https://prezi.com/view/7sQqPrqCxGjB4tpuC5yo/

Figure 1: https://www.romeing.it/guide-to-the-catacombs-of-rome/