Logo Universiteit Utrecht

Humanities Honours Blog

Actualiteit

Student én militair: twee gescheiden werelden?

Honoursstudent Frank Janssen studeert Geschiedenis en Rechten. In zijn Honours portfolio schreef Frank over zijn werkzaamheden als reservist bij het Defensity College.

Student én militair: twee gescheiden werelden?
Door Frank Janssen, via Frans Willem Lantink (domeincoördinator GKG)

Als student volwaardig meedraaien als militair naast je studie? Momenteel zijn er ongeveer 200 studenten werkzaam als reservist bij Defensity College, een speciaal studentenprogramma van het Ministerie van Defensie dat sinds 2016 bestaat en waar ik sinds vorig jaar deel van uitmaak.

Wat is Defensity College?
Het belangrijkste doel van Defensity College (DC) is om de verbinding tussen Defensie en (studenten)maatschappij te versterken. Sinds het einde van de Koude Oorlog en na de opschorting van de dienstplicht, is er een ander perspectief op veiligheid gekomen in Nederland. Daarbij is de relatie tussen Defensie en maatschappij losser geworden. We wanen ons zonder directe oorlogsdreiging vrij en zonder gevaar. Om vrijheden te behouden heb je echter wel een leger nodig. Nederland beroept zich graag op mensenrechtenverdragen, maar daarmee verdedig je nog niet het land en verworvenheden.

Student en reservist in de praktijk
Na het doorlopen van een intensieve selectieprocedure, waaronder een fysieke en psychologische keuring en een militaire basisopleiding, draai je twee dagen per week mee als volwaardige militair bij een militaire eenheid. De student reservist wordt aan een werkplek gekoppeld op basis van studieachtergrond en eigen interesses.  Aangezien studenten allerlei verschillende achtergronden en disciplines hebben, is er een ruim aanbod aan mogelijkheden. Zo kan een ICT student geplaatst worden bij het Cybercommando, een historicus als analist bij de Bestuursstaf en een geneeskundestudent bij de Geneeskundige Dienst. Ondanks de verschillende achtergronden hebben deze studenten gemeen dat zij ieder vanuit hun eigen disciplines een analytische en vakinhoudelijke bijdrage leveren en daarmee als student en reservist een brug slaan tussen beide ‘werelden’.

Ik ben in 2013 reservist geworden bij het Korps Nationale Reserve toen ik nog een MBO opleiding volgde. Ik ben begonnen als geweerschutter en chauffeur en ik heb in die functies mooie dingen mogen meemaken zoals parachutespringen en meerweekse oefeningen in Polen en Duitsland. Toen ik aan mijn bachelors Geschiedenis en Rechten en het Humanities Honours Programme begon, miste er iets. Ergens had ik het verlangen om ook vanuit mijn studie actief bij te dragen aan Defensie. Per toeval trof ik een van de oprichters van DC. Ik heb toen gesolliciteerd zodat ik mij ook op een academische manier kon inzetten voor Defensie. Na mijn aanstelling ben ik geplaatst bij de staf van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie als juridisch adviseur en analist. In deze functie adviseer en ondersteun ik de staf vanuit mijn studie in het efficiënter inrichten van het inkoopproces van materieel en diensten zoals bouwmachines en het inhuren van technisch specialisten. Naast mijn werkzaamheden volg ik  cursussen in leidinggeven en militair recht, en ik lig regelmatig op de schietbaan om militaire basisvaardigheden te trainen.

De militaire en academische wereld
Naast het toepassen van mijn discipline in een niet alledaagse context, is mijn werk als reservist om meerdere redenen anders dan gebruikelijk binnen de academische wereld. Zo is werken binnen Defensie sterk gericht op groepsprestaties in plaats van op individuele prestaties. Als reservist werk je uitsluitend binnen een groep. Elke groep heeft zijn eigen taak en doel dat door de eenheid als geheel moet worden uitgevoerd. Hoewel groepswerk voorkomt op de universiteit, is het unieke binnen Defensie dat prestaties en werkzaamheden onder allerlei omstandigheden moeten worden verricht. Of het nu regent, boven de 30 graden is, of onder nul; of je in Nederland bent of in het buitenland; of de juiste materialen beschikbaar zijn of niet, als groep moet je altijd je taak volbrengen. Onder deze bijzondere omstandigheden ontwikkel je vaardigheden en eigenschappen zoals doorzettingsvermogen, leiderschapskwaliteiten, kameraadschap, besluitvaardigheid, zelfredzaamheid en stressbestendigheid.

Meerwaarde voor Defensie en de student
Hoewel ik vaardigheden en eigenschappen ontwikkel binnen Defensie, is er wel degelijk sprake van  meerwaarde voor de student buiten het werk in uniform, en ook buiten de universiteit. Zo gebruik ik deze vaardigheden en eigenschappen om beslissingen te nemen die buiten mijn comfortzone vallen en zet ik ondanks de omstandigheden altijd door om mijn gestelde doelen te halen en oplossingen te zoeken. Een andere meerwaarde voor de student is dat er al tijdens de studie ervaring kan worden opgedaan om in groepsverband te werken en een ‘wij’-gevoel te creëren. Hoewel je door enkel individuele prestaties je studie kan halen, moet je later, op de werkvloer, toch in groepsverband gaan presteren waarbij sprake kan zijn van hiërarchische structuren. Het ontwikkelen van een groepsgeest onder zwaardere omstandigheden helpt dan om makkelijker in contact te komen met anderen op de werkvloer.

Wat Defensie als werkgever gemeen heeft met de universiteit, maar het tegelijkertijd zo anders maakt, is dat kennis moet worden samengevat met allerlei praktische vaardigheden en eigenschappen. De wederzijdse meerwaarde voor zowel Defensie als de student reservist, is dat de student in staat wordt gesteld om met maatschappelijke betrokkenheid ervaringen en vaardigheden op te doen die in de rest van je leven van pas kunnen komen. In de (nabije) toekomst wil ik het beste van beide werelden combineren door na het afronden van mijn master Staats- en Bestuursrechter aan te blijven als reserve officier specialistische deskundigheid, naast een baan op de universiteit of binnen de overheid.