Humanities Honours Blog

2019

Honoursprojecten uit het kalenderjaar 2019
Honours Research Seminar “Representatie en Manipulatie”

Uitwisseling Hong Kong
Ook dit jaar nam een aantal humanities honoursstudenten deel aan het uitwisselingsprogramma met de universiteit van Hong Kong. Zij ontvingen studenten uit de miljoenenstad in Utrecht en reisden ook zelf af naar Azië. In interdisciplinaire groepen, bestaande uit Utrechtse studenten van verschillende faculteiten én studenten uit Hong Kong, gaven zij invulling aan het thema ‘The More-Than-Human City’. Een voorbeeld van zo’n verwerking kun je hier vinden.

 

Not to be: Vrouwelijke waanzin en agency in Shakespeare’s Hamlet
‘To be or not to be: that is the question!’ is misschien wel de bekendste quote uit het werk van de Britse schrijver William Shakespeare. De rollen van vrouwen in zijn toneelstukken zijn binnen academia al vaker onder de loep genomen. Na zorgvuldig onderzoek gedaan te hebben naar onder andere literaire technieken binnen Shakespeare’s stukken en de historische positie en invulling van vrouwelijke waanzin, ontwikkelde deze studenten ook een daadwerkelijke film. Not to be is een creatieve verwerking die erop doelt (het gebrek aan) de agency van Ophelia in Hamlet uit te beelden.

 

Taboeien!
Heb jij je wel eens afgevraagd waar we over spreken in de maatschappij en welke onderwerpen we liever links laten liggen? Heb je je ooit nagedacht over de oorsprong van taboes in de maatschappij? Deze studenten zeker wel! Samen onderzochten zij alles wat er te onderzoeken valt over sekstaboes in de Nederlandse samenleving en op basis van hun onderzoek, zetten zij een heuse lessenserie in elkaar voor seksuele voorlichting op de middelbare school.

 

Het representeren van “flow”
KI- en geschiedenisstudenten werken samen om het concept “flow” – een goede samenwerking – te onderzoeken. Hiervoor zetten zij een experiment op (en voerden zij het uit) en presenteerden zij een uitgebreide theoretische motivatie voor het creëren van flow. Hun bevindingen kun je hier teruglezen: FLOW.

 

Beleidsplan toekomstvoorbereiding bacheloronderwijs Universiteit Utrecht
Onder begeleiding van Merel van Goch doen honoursstudenten Robyn Beekman, Johanna Harder, Lisa van Oosten, Maike Pijnappel, Jeroen Stellmacher, Anna Verhoeven en Emy Wierbos een aantal belangrijke, doordachte voorstellen om bachelorstudenten goed voor te bereiden op hun toekomst in de arbeidsmarkt. Hun eindproduct, het beleidsplan, kun je hier teruglezen: Beleidsplan toekomstvoorbereiding bachelors geesteswetenschappen Universiteit Utrecht.

 

Wereldbeelden
Welke rol spelen kaarten in de wereldgeschiedenis en hoe geven wereldkaarten een representatie van ideologieën? Dit onderzoeksproject bekijkt aan de ene kant cartografie uit de tiende tot dertiende eeuw na Christus en aan de andere kant de rol van cartografie in het legitimeren van politiek beleid in Nazi-Duitsland en Oost- en West-Duitsland.