Humanities Honours Blog

Praktische informatie

Studieprogramma Humanities Honours
Het studieprogramma van het Humanities Honours vind je op de webpagina students.uu.nl/gw/honours. Hier vind je de meest recente informatie over het portfolio, de thesis, de programmacoördinatoren en meer.