Logo Universiteit Utrecht

Humanities Honours Blog

Praktische informatie

Studieprogramma Humanities Honours
Het humanities honours studieprogramma vind je op de webpagina students.uu.nl/gw/honours

Voor de Honourscursussen word je automatisch ingeschreven door de programmacoördinator. Mocht er iets niet kloppen met de inschrijving voor deze cursussen, neem dan contact op via humanitieshonours@uu.nl.

Als je besluit je deelname aan het programma te beïndigen dan is het belangrijk dat je z.s.m. je domeincoördinator op de hoogte stelt van dit besluit en een mailtje stuurt aan humanitieshonours@uu.nl om je te laten inschrijven op het reguliere examenprogramma.

 

Honours Thesis
Tijdens de reguliere cursusinschrijfperiode word je ingeschreven voor de onderdelen Honours Thesis en Portfolio. Sta je nog niet ingeschreven, stuur dan een mailtje naar humanitieshonours@uu.nl. Let ook op het volgende:

  • Je scriptiebegeleider van je eigen opleiding moet zich ervan bewust zijn dat je een Honourscriptie schrijft (alleen al qua omvang is dit van belang; het gaat immers om 15 EC, wat ook belangrijk is om mee te nemen in je planning). Voor de helderheid is het voor je scriptiebegeleider goed om kennis te nemen van dit document over de aanvullende eisen voor de Honoursthesis. Als het voor je begeleiding belangrijk is dat je óók ingeschreven bent voor de reguliere thesis van je eigen opleiding, omdat je bijvoorbeeld bijeenkomsten in werkgroepen hebt, zorg er dan zelf voor dat je jezelf inschrijft voor de reguliere thesis via Osiris tijdens de inschrijfperiode. Let op: voor studenten geschiedenis geldt een beperkte inschrijfperiode voor het 15 EC eindwerkstuk (blok 2 en 3). Een vertaling in het Engels van de Thesis eisen vind je hier.
  • Neem ook contact op met de Honourscoördinator van je departement om eventueel nog aanvullend advies te krijgen over wie je kan begeleiden voor de Honourspecifieke aspecten van je scriptie. De coördinator kan ook de aanvullende eisen voor een Honoursthesis voor je toelichten als je daarover nog vragen hebt.

 

Portfolio
Aanwijzingen voor de invulling van je portfolio vind je hier.

Het is de bedoeling dat je het portfolio vanaf de start van het Honoursprogramma bijhoudt, en aan het eind van elk jaar inlevert. De honourscoördinator van je domein maakt dan een afspraak met je om het portfolio te bespreken.

 

Honourscoördinatoren per domein

 

Organisatie Honoursactiviteit
Ben je van plan om een mooie Honoursactiviteit op te zetten, dan willen we je daar graag bij op weg helpen. In dit document vind je tips en handige adressen. Voor het indienen van een begroting maak je gebruik van dit formulier.