Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Praktische informatie

Cursusaanbod en studieprogramma

 

Studieprogramma 2017-2018

Dit studieprogramma geldt in grote lijnen ook voor het collegejaar 2018-2019. Heb je vragen hierover: humanitieshonours@uu.nl

 

Het Humanities Honours Programma bestaat in totaal uit 45 studiepunten (EC) :

  • De honourscursus Terreinverkenning van 7,5 EC komt boven op het reguliere programma.
  • 22,5 EC komen in de plaats van cursussen uit je reguliere bachelor studieprogramma; de 7,5 EC van Goed in Geesteswetenschappen vervangen een per bacheloropleiding afgesproken cursus in jaar 2, zie hiervoor de OER van jouw bacheloropleiding of dit document. De 15 EC voor het Research Seminar neem je op in de profileringsruimte.
  • Het honours eindwerkstuk in jaar 3 is twee keer zo groot als een regulier bachelor eindwerkstuk en is 15 EC, waarvan 7,5 EC bovenop het reguliere programma komen.

Als honoursstudent studeer je dus af met (minimaal) 195 EC in plaats van 180 EC.

 

Terreinverkenning

HHP1V17001

Blok 1-2

Goed in Geesteswetenschappen

HHP2V17001

Blok 2

Research Seminar

HHP3V14001

Blok 3-4

Thesis

HHP3V15002

JAAR

Portfolio

HHP3V15001

JAAR

 

Studieprogramma 2016-2017

Het Humanities Honours Programma bestaat in totaal uit 45 studiepunten (EC) :

  • De honourscursus Terreinverkenning van 7,5 EC komt boven op het reguliere programma.
  • 22,5 EC die in de plaats komen van cursussen uit je reguliere bachelor studieprogramma (7,5 EC voor de academische contextcursussen en 15 EC voor het Research Seminar, beide cursussen vinden plaats in jaar 2).
  • Het honours eindwerkstuk in jaar 3 is twee keer zo groot als een regulier bachelor eindwerkstuk en is 15 EC, waarvan 7,5 EC bovenop het reguliere programma komen.

Als honoursstudent studeer je dus af met (minimaal) 195 EC in plaats van 180 EC.

 

Academische Context Cursus

HHP3V16002

Blok 2

Research Seminar

HHP3V14001

Blok 3-4

Thesis

HHP3V15002

JAAR

Portfolio

HHP3V15001

JAAR

Voor de Honourscursussen word je automatisch ingeschreven door de programmacoördinator. Mocht er iets niet kloppen met de inschrijving voor deze cursussen, neem dan contact op via humanitieshonours@uu.nl.

 

Thesis

Als je ingeschreven wilt worden voor de Thesis en het Portfolio, stuur dan een mailtje naar humanitieshonours@uu.nl. Let ook op het volgende:

  • Je scriptiebegeleider van je eigen opleiding moet zich ervan bewust zijn dat je een Honourscriptie schrijft (alleen al qua omvang is dit van belang; het gaat immers om 15 EC, wat ook belangrijk is om mee te nemen in je planning). Voor de helderheid is het voor je scriptiebegeleider goed om kennis te nemen van dit document over de aanvullende eisen voor de Honoursthesis. Als het voor je begeleiding belangrijk is dat je óók ingeschreven bent voor de reguliere thesis van je eigen opleiding, omdat je bijvoorbeeld bijeenkomsten in werkgroepen hebt, zorg er dan zelf voor dat je jezelf inschrijft voor de reguliere thesis via Osiris tijdens de inschrijfperiode. Een vertaling in het Engels van de Thesis eisen vind je hier.
  • Neem ook contact op met de Honourscoördinator van je departement om eventueel nog aanvullend advies te krijgen over wie je kan begeleiden voor de Honourspecifieke aspecten van je scriptie. Hij of zij kan ook de aanvullende eisen voor een Honoursthesis voor je toelichten als je daarover nog vragen hebt.

 

Thesis Seminars

De Honours Director organiseert in het eerste, tweede en derde blok informatiebijeenkomsten voor deelnemers aan het Humanities Honours Programme die aan hun thesis werken. In deze seminars spreek je samen met andere scriptiestudenten over je Honours Thesis. Aan het einde van het collegejaar presenteer je je bevindingen in een afsluitende bijeenkomst op locatie, die door de scribenten zelf wordt georganiseerd.

De bijeenkomsten zijn gepland op de volgende data, van 17:15 tot 18:30 uur:

dinsdag 31 oktober 2017

dinsdag 19 december 2017

dinsdag 27 maart 2018

Locatie: Trans 10, A.W. de Grootkamer (kamer 0.19).

Laat via humanitieshonours@uu.nl weten bij welk seminar je aanwezig bent; het is de bedoeling dat je in elk geval één keer deelneemt. Je ontvangt dan van tevoren meer informatie over de gang van zaken.

 

Portfolio

Aanwijzingen voor de invulling van je portfolio vind je hier.

Het is de bedoeling dat je het portfolio vanaf de start van het Honoursprogramma bijhoudt, en aan het eind van elk jaar inlevert. Je departementscoördinator maakt dan een afspraak met je om het portfolio te bespreken.

 

Departementscoördinatoren

 

Organisatie Honoursactiviteit

Ben je van plan om een mooie Honoursactiviteit op te zetten, dan willen we je daar graag bij op weg helpen. In dit document vind je tips en handige adressen. Voor het indienen van een begroting maak je gebruik van dit formulier.