Logo Universiteit Utrecht

Humanities Honours Blog

Over het blog

Beste blogbezoeker,

De blogredactie heet je van harte welkom op het blog dat dient als platform voor studenten van het Humanities Honours Programme. De invulling van deze website wordt aangeleverd door studenten en docenten van het HHP.

Op de voorpagina van het blog vind je agendapunten en nieuws over de Honoursgemeenschap. Indien je zelf een bijdrage hebt die je interessant lijkt voor andere honourabelen dan kun je deze in een e-mail sturen naar m.vanwinden@uu.nl.

Onder ‘Praktische Informatie’ zijn zaken te vinden als het subsidieaanvraagformulier voor het organiseren van een activiteit, en informatie over bijvoorbeeld het portfolio en de Honours-thesis. Ook houden we een onderzoeksarchief bij, waar afgeronde projecten van de Research Seminar worden tentoongespreid. Mochten er projecten zijn die hier nog niet op staan, dan kun je hiervoor een e-mail sturen naar het bovengenoemde e-mailadres.

Onder het kopje ‘Ongehoord’ vind je informatie over het academische tijdschrift van het Humanities Honours Programma, Ongehoord. In de fysieke versie van het tijdschrift verschijnen academische papers. Op de website van Ongehoord staan meer uiteenlopende teksten, zoals opiniestukken en recensies.

Het afgelopen collegejaar is het kopje ‘Honoursstudenten’ toegevoegd aan het blog. Hier vind je ervaringen van HHP-alumni. Dit jaar verhoopt de redactie nog meer mooie ervaringen op de website te kunnen plaatsen.

Met hartelijke groeten,
namens de redactie

Max van Winden