Humanities Honours Blog

2018

Honoursprojecten uit het kalenderjaar 2018

Duurzaamheidsonderwijs aan de Universiteit Utrecht
Honoursstudente Emma Young werkte samen met medestudent Daniil Scheifes aan een adviesrapport voor de Universiteit Utrecht over het duurzaamheidsonderwijs aan de universiteit. Emma presenteerde de bevindingen op de plenaire bijeenkomst van het Humanities Honours Programme over Duurzame Geesteswetenschappen in mei 2019.

Je kunt hun rapport zelf teruglezen: Onderzoeksrapport Duurzaamheidsonderwijs UU_Scheifes_Young_8mei19

 

De Kracht van het Woord: Hoe overtuig je mensen om geld te doneren aan een goed doel?
Wat is de kracht van het gesproken en geschreven woord? Dr. Martine Veldhuizen, cultuur-en literatuurhistoricus aan de Universiteit Utrecht, maakte een serie vlogs over dit onderwerp, die middelbare scholieren tijdens de vakken Nederlands, Maatschappijleer en Geschiedenis op aansprekende wijze laten kennis maken met wetenschappelijk en maatschappelijk relevante vragen, zoals: ‘Wat is de geschiedenis van het handgeschreven boek?’, ‘Deed schelden pijn in de middeleeuwen?’ en ‘Zijn vrouwen te vertrouwen?’. In de 2018 Research Seminar onderzocht één groep honoursstudenten binnen dit thema hoe je mensen kunt overtuigen om aan een goed doel te doneren en ook zij zijn terug te zien in een interessante vlog.