Humanities Honours Blog

Maatschappelijke Stage

Een van de leerlijnen van het HHP is maatschappelijke betrokkenheid. Om hier invulling aan te geven, is het mogelijk een korte stage te doen.

Wil je kennismaken met het toekomstige werkveld? En wil je leren om de opgedane kennis binnen je vakgebied te vertalen naar de praktijk? Onderaan deze pagina vind je een aantal stageplaatsen die voor jou open staan.

Om aan de slag kunnen is er een werkplan opgesteld. Deze kun je hier downloaden. De richtlijn voor de duur van je stage is één semester, ongeveer een halve dag per week. Afwijkingen hiervan kunnen worden besproken met je domeincoördinator en stagegever.

Ben je in contact gekomen met een stagegever? Neem dan contact op met de student assistenten Michelle (m.g.s.moonen@uu.nl) en Im (i.korving.uu.nl). Ook voor vragen kun je terecht bij de student-assistenten!

Organisaties/initiatieven

Green Office Universiteit Utrecht: De Green Office is het centrale platform waar studenten en medewerkers de handen in elkaar slaan om Universiteit Utrecht te ondersteunen in haar duurzame ontwikkelingen. Meer informatie

 

 

Data School: Data School is een onderwijs- en onderzoeksplatform binnen de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Meer informatie

 

 

IHLIA: IHLIA LGBTI Heritage heeft een zeer waardevolle, rijke en unieke lhbti-collectie die voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie

 

 

Stichting Oude Hollandse Waterlinie: Stichting Oude Hollandse Waterlinie werkt met provincies, gemeenten en waterschappen aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de Oude Hollandse Waterlinie. Meer informatie

 

 

Studium Generale Utrecht: Studium Generale organiseert ongeveer 40 interdisciplinaire wetenschapslezingen en -evenementen per half jaar, waarbij vooraanstaande wetenschappers en andere experts in gesprek gaan over maatschappelijk relevante onderwerpen. Meer informatie

 

Taal Doet Meer: Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Een netwerk van vrijwilligers en partners zorgt ervoor dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de Utrechtse samenleving. Meer informatie over Taalcafé of VoorleesExpress

 

Incluusion: Incluusion geeft vluchtelingenstudenten de kans om universitair onderwijs te volgen aan de UU. Meer informatie

 

 

Creative Humanities Academy: De Creative Humanities Academy (CHA) biedt post-academisch onderwijs op maat voor professionals in de culturele sector. Meer informatie

 

Online Museum De Bilt: Online Museum De Bilt probeert de geschiedenis van de verschillende woonkernen van gemeente De Bilt toegankelijk te maken voor bewoners of andere geïnteresseerden. Meer informatie