Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Praktische informatie

De competenties van een goede geesteswetenschapper staan centraal in deze cursus. Goed in geesteswetenschappen is opgebouwd aan de hand van een drieslag van competenties.

Ten eerste Vakkundigheid – onder te verdelen in vijf subcompetenties: Exactheid, Taalvaardigheid, Eruditie en Smaak, Multimedialiteit en Cultuurhistorisch besef.

Ten tweede Verleidelijkheid: de goede geesteswetenschapper neemt mensen mee in zijn/haar vakgebied.

Ten derde Verantwoordelijkheid: de goede geesteswetenschapper heeft (wel degelijk!) een taak in de maatschappij.

Tijdens de colleges zal uitgebreid op deze 7 competenties worden gereflecteerd, en zal de ontwikkeling van deze kwaliteiten gestimuleerd worden.

Tot slot (in week 8) zal Prof. Van Oostrom onder het motto ‘Do I practice what I preach’ reflecteren op hoe deze competenties een rol spelen in zijn eigen werk.

Werkwijze

Iedere week staat een van de zeven competenties centraal. Op maandag is het hoorcollege. Tijdens het hoorcollege wordt aan de hand van inspirerende voorbeelden, artikelen en video’s uitgebreid ingegaan op de kwaliteit van die week. Op donderdag is het gesprekscollege. Tijdens het gesprekscollege is iemand uit de Utrechtse geesteswetenschappen te gast die de competentie van die week in zijn/haar werk voorleeft. Studenten bereiden het gesprek voor en nemen tijdens het college het voortouw.

Na afloop van het hoorcollege op maandag worden op deze webpagina (onder cursusmateriaal) de artikelen en filmpjes uit/bij het hoorcollege beschikbaar gesteld.

 

Mail bij vragen of opmerkingen naar h.f.roodbeen@uu.nl