Logo Utrecht University

Humanities Honours Blog

Praktische informatie

De competenties van een goede geesteswetenschapper staan centraal in deze cursus. Goed in geesteswetenschappen is opgebouwd aan de hand van een drieslag van competenties.

Ten eerste Vakkundig – onder te verdelen in vijf subcompetenties: Exact, Taalvaardig, Erudiet en Smaakbewust, Multimediaal en Cultuurhistorisch bewust.

Ten tweede Verleidelijk: de goede geesteswetenschapper neemt mensen mee in zijn/haar vakgebied.

Ten derde Verantwoordelijk: de goede geesteswetenschapper heeft (wel degelijk!) een taak in de maatschappij.

Tijdens de colleges zal uitgebreid op deze 7 competenties worden gereflecteerd, en zal de ontwikkeling van deze kwaliteiten gestimuleerd worden.

 

Werkwijze
Iedere week staat een van de zeven competenties centraal. Op maandag is het hoorcollege. Tijdens het hoorcollege wordt aan de hand van inspirerende voorbeelden, artikelen en video’s uitgebreid ingegaan op de kwaliteit van die week. Op donderdag is het gesprekscollege. Tijdens het gesprekscollege is iemand uit de Utrechtse geesteswetenschappen te gast die de competentie van die week in zijn/haar werk voorleeft. Studenten bereiden het gesprek voor en nemen tijdens het college het voortouw.

Na afloop van het hoorcollege op maandag worden op deze webpagina (onder cursusmateriaal) artikelen en filmpjes uit/bij het hoorcollege beschikbaar gesteld.

 

Mail bij vragen of opmerkingen naar h.f.roodbeen@uu.nl