Humanities Honours Blog

Incluusion

 

Informatie
Incluusion is opgericht in 2016 en heeft sinds die tijd meer dan 400 vluchtelingstudenten uit meer dan 40 landen verwelkomt.

Incluusion geeft vluchtelingenstudenten de kans om universitair onderwijs te volgen aan de UU. Hierbij richten we ons zowel op studenten met als zonder verblijfstatus. Veel vluchtelingen zitten een behoorlijke tijd in de wachtstand in een asielzoekerscentrum. Incluusion biedt ze  de kans om zich desondanks verder te ontwikkelen, door aan te sluiten bij UU-cursussen en Utrecht Summer School courses. Gedurende een UU-cursus worden ze tevens gekoppeld aan 1 of 2 buddies: UU-studenten die zich vrijwillig hebben aangemeld als buddy om de Incluusion studenten op weg te helpen. Als Incluusion studenten een cursus succesvol afronden, ontvangen ze een certificaat.

Een andere ontwikkeling anno 2020-2021 is een pilot waarbij we statushouders een werkervaringsplaats aanbieden van ~6-8 maanden binnen de UU. Ook zijn we aan het uitpluizen hoe we de vluchtelingstudenten nog beter kunnen begeleiden, bijv. door ons te richten op academische transitie en academische vaardigheden. Dit omdat het Nederlandse onderwijssysteem anders in elkaar zit dan in veel andere landen (proactieve studiehouding, minder reproductie, meer samenwerken).

Stageprogramma
Er zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van het moment van instroom en de hoeveelheid tijd die je erin wilt steken.

Buddy programma
Je wordt buddy van één of meerdere Incluusion studenten. Als buddy maak je (samen met een andere buddy) een Incluusion student wegwijs binnen de UU. Denk aan:

  • Sociaal netwerk: de meeste buddies spreken 1 keer in de 2 weken met hun student af.
  • Praktische zaken, zoals zalen, bibliotheek, gebruik van Blackboard en Teams.
  • Inhoudelijke hulp, bijv. hoe ze een opdracht het beste kunnen aanpakken of hoe ze plagiaat kunnen voorkomen. Je hoeft natuurlijk niet alle antwoorden zelf te weten, maar kan ze doorverwijzen naar de plek waar ze het antwoord wél kunnen vinden.

Je kan je voor elk blok aanmelden. Per week ben je ongeveer 2 uur kwijt. Het is natuurlijk leuker als je langer dan 1 blok buddy blijft. Als je je voor langere tijd verbindt aan het buddy-programma kan je ook meedenken over hoe we dit programma verder kunnen verbeteren en/of kan je meehelpen met het organiseren van de social events. Zie ook dit filmpje.

Communicatie
Wij bereiken onze doelgroep vooral via social media (Instagram en Facebook). Als teamlid Communicatie bedenk je interessante posts voor deze kanalen en houd je onze website www.uu.nl/incluusion bij en/of ontwikkel je die verder door. Ook schrijf je af en toe een artikel voor de nieuwsbrief of interview je iemand. Het verschilt per moment hoe hard we iemand nodig hebben, dus het aantal uren stemmen we af per student.

Evaluatief onderzoek
Afhankelijk van de timing van je komst, is het soms mogelijk om onderzoek te doen. Bijv. een kwantitatieve studie naar de effecten van ons programma, of een kwalitatieve evaluatie van onze begeleiding tijdens de UU-cursussen.

Onderdeel van het team
Je wordt onderdeel van ons vaste Incluusion team. Dat betekent dat je per blok een course guide maakt, intakegesprekken met vluchtelingenstudenten voert om te checken of hun (taal)niveau op orde is, zorgt dat de inschrijving bij een cursus goed geregeld is en dat de student achteraf een certificaat ontvangt. Gedurende het blok onderhoud je contact met ‘jouw’ studenten en de betrokken docenten.

Dit is een pittige klus die van je vraagt dat je een vast aantal uren per week beschikbaar bent (8 uur, gedurende normale werktijden) voor langere periode (minimaal 2 blokken, maar liever langer). Het is echter ook enorm dankbaar en leerzaam werk, want je maakt kennis met studenten uit allerlei landen met verschillende studieachtergronden en ontwikkelt projectmatige en administratieve vaardigheden.

Mogelijkheid tot eigen inbreng
Jazeker

Beschikbaarheid
Het verschilt per moment in het jaar of we plek hebben en waar iemand precies aan kan gaan werken. Dit doe ik graag in afstemming met de student zelf en met het Incluusion projectteam: waar is van beide kanten behoefte aan? We hebben meestal geen plek voor meerdere stagiaires tegelijkertijd, behalve als er een dynamisch duo is dat zelf al voor ogen heeft wat ze precies samen willen gaan doen.

Vereisten
Engelse taalbeheersing, aangezien het grootste deel van het werk in het Engels zal zijn. Verder is het handig (maar niet noodzakelijk) als je ook Nederlands spreekt/schrijft. Geen specifieke eisen verder, maar interesse in vluchtelingenthematiek / didactiek / onderwijs / coaching / communicatie strekken tot de aanbeveling.

Contactinformatie
Contactpersoon: Ragna Senf
Adres: Bestuursgebouw, Utrecht
E-mailadres: incluusion@uu.nl  / r.senf@uu.nl
Website: https://www.uu.nl/en/education/incluusion