Humanities Honours Blog

Actualiteit

13 april 2023
Den Haag

Invitation Escher-exhibition in The Hague!

Dear honours students,

 

On the 13th of April, you are cordially invited to visit the permanent Escher exhibition in Het Paleis, The Hague, together with a group of students.
Escher is a cornerstone of Dutch art; he fused mathematics, Arabic mosaics and lithography into astonishing creations. Although he wasn’t very well-known during his lifetime, he gained recognition soon afterwards. To honour his legacy, we will visit the permanent Escher exhibition in The Hague. The exhibition features all of Eschers’ prominent works and a handful of lesser-known ones. If you are interested in Escher’s art, join us!
Details:
Date: 13th of April, from around 12 to 15-16.
Cost: 1,50 (or somewhat less)
Location: Palace in The Hague.
Information about the exhibition: https://www.escherinhetpaleis.nl/?lang=en
Beste Honors Studenten,
Op 13 april ben jij van harte uitgenodigd om samen met een groep studenten de permanente Escher tentoonstelling in Het Paleis in Den Haag te bezoeken.

Escher is een hoeksteen van de Nederlandse kunst; hij combineerde wiskunde, Arabischemozaïeken en lithografie tot verbazingwekkende kunst. Hoewel hij tijdens zijn leven niet ergbekend was, kreeg hij al snel daarna erkenning. Om zijn nalatenschap te eren, bezoeken wede permanente Eschertentoonstelling in Den Haag. Alle belangrijke werken van Escher , eneen aantal minder bekende werken zijn te zien. Heb  je interesse in Eschers kunst, ga danmee!

 

Details:

Datum: 13 april, van ongeveer 12 tot 1516.

Kosten: 1,50 (of iets minder)

Locatie: Paleis in Den Haag.

Meer informatie over de tentoonstelling: https://www.escherinhetpaleis.nl