Humanities Honours Blog

Nieuws

Ontmoet de nieuwe directeur van het HHP

Sinds 1 september is universitair docent Politieke geschiedenis Frans Willem Lantink directeur van het Humanities Honours Programme. Hij volgt onze vorige directeur, Koen Ottenheym, op.

“Het Honours-onderwijs heeft mijn hart”, zegt Frans Willem. “Al zeven jaar was ik actief in het HHP als domeincoördinator voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en heb ik op verzoek van de vorige vicedecaan Peter Schrijver een nieuwe OC voor het programma opgezet – kwaliteitszorg van onderwijs: a never-ending story. Ik hoop dus nu een vliegende start te kunnen maken! Buiten de UU heb ik ervaring opgedaan in het besturen van culturele organisaties en stichtingen. Ik hoop dat ons facultair Honours-programma een nog sterker cultureel en maatschappelijk extracurriculair programma ontwikkelt.”

“Ik wil mij inzetten voor een versterking van de Honours-community en de centrale gedachte dat studenten, Nederlandse en internationale, docenten, coördinatoren en de studentenvereniging Eureka gezamenlijk zonder hiërarchie het programma maken en verder ontwikkelen. Honours gaat om talentontwikkeling en zelfontwikkeling: vrijheid en coaching. Een aandachtspunt voor mij is het modulair Honours-onderwijs. Uitwisseling tussen de Honours-programma’s van alle faculteiten moet ook op cursusniveau mogelijk worden. Zo’n verdere versterking van interdisciplinariteit zie ik als een belangrijke opgave.”