Humanities Honours Blog

Stichting Oude Hollandse Waterlinie

 

Informatie
Stichting Oude Hollandse Waterlinie werkt met provincies, gemeenten en waterschappen aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de Oude Hollandse Waterlinie. De restanten van deze zeventiende- en achttiende-eeuwse verdedigingslinie bevinden zich in het uitgestrekte veenlandschap tussen Holland en Utrecht, van Muiden in het noorden tot voorbij Woudrichem in het zuiden. In dit gebied wordt in 2022 gemarkeerd dat het 350 jaar geleden is dat de Oude Hollandse Waterlinie werd bedacht, in gebruik werd genomen, en succesvol werd ingezet tegen de Franse legers van koning Lodewijk XIV.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert publieksevenementen om het erfgoed bekend te maken, verzorgt in samenwerking met gemeentes landschapsmeubilair waarmee restanten van de linie zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt, creëert toeristische routes langs en door vestingsteden, inundatiegebieden en over belangrijke waterwegen. Daarnaast faciliteert de stichting historisch onderzoek naar de Oude Hollandse Waterlinie, verzorgt het publicaties van medewerkers en derden, en worden er diverse exposities verspreid over het liniegebied georganiseerd.

Stageprogramma
Er is geen vast stageprogramma. Studenten kunnen aanhaken bij lopende projecten die door de Stichting worden uitgevoerd. Deze projecten zijn gericht op de viering van jubileumjaar 2022 en variëren van publieksevenementen, landschapsmeubilair en toeristische routes tot historisch onderzoek, publicaties en exposities.

Mogelijkheid tot eigen inbreng
De grote lijnen van de projecten van de stichting zijn helder gedefinieerd, en ook de doelgroepen zijn vastgesteld, maar binnen deze kaders is ruimte voor goede nieuwe ideeën.

Beschikbaarheid
De stichting heeft niet de capaciteit om een ongelimiteerd aantal personen te huisvesten, begeleiden of te betrekken bij een project. Een maximum aantal plaatsen is niet in harde cijfers te geven, maar zal afhangen van een combinatie van dergelijke factoren.

Vereisten
De stichting verwacht niet dat studenten beschikken over uitgebreide voorkennis, maar wel dat zij zich een zekere basiskennis van het conflict tussen Frankrijk en de Verenigde Nederlanden en het gebruik van de Oude Hollandse Waterlinie gedurende 1672 en 1673 eigen maken. De stichting kan daarvoor materialen beschikbaar stellen of selecteren.

Een goed voorstel wordt altijd overwogen. In hoeverre een studie of specialisatie binnen een studie aansluit op de werkzaamheden van de stichting kan de student zelf waarschijnlijk goed beoordelen. Bekijk voor meer informatie over de stichting de websites oudehollandsewaterlinie.nl en waterlinieacademie.nl.

Contactinformatie
Adres: Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden
Contactpersoon: Margot Stolk (Directeur)
E-mailadres: contact@ohwl.nl
Website: https://oudehollandsewaterlinie.nl/