Humanities Honours Blog

Taal Doet Meer – VoorleesExpress

Informatie
Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. We zorgen met een netwerk van vrijwilligers en partners ervoor dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de Utrechtse samenleving.

Informatie stageprogramma
Dit project heeft twee startmomenten per jaar: januari en september. Het volgende startmoment is september 2021. Voorlezers gaan 20 keer voorlezen bij een gezin waar sprake is van een taalachterstand, bij voorkeur elke week op een vast moment – daar worden afspraken over gemaakt met het gezin. Voorlezers worden begeleid door een coördinator en voorlezers nemen deel aan 3 voorleesbijeenkomsten. Het traject duurt circa 6 tot 8 maanden, afhankelijk van uitloop door bijvoorbeeld corona.

Mogelijkheid eigen inbreng
De voorlezer is gebonden aan het traject. Door corona is momenteel even weinig ruimte voor eigen projectideeën, wellicht dat later in 2021-2022 wel meer ruimte ontstaat.

Beschikbaarheid
Maximaal 5 aanmeldingen per startmoment.

Vereisten
Affiniteit met kinderen en voorlezen is belangrijk, kennis over meertaligheid is gewenst maar niet noodzakelijk. Qua beschikbaarheid is het handig om ook een dagdeel overdag te kunnen. Studenten die alleen ’s avonds vanaf 19:00 uur kunnen, kunnen we niet inzetten bij de VoorleesExpress.

Contactinformatie:
Naam: Taal Doet Meer – Mirjam van Dijk (VoorleesExpress Utrecht)
Adres: Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht
E-mailadres: voorleesexpress@taaldoetmeer.nl
Website: https://www.taaldoetmeer.nl/