Logo Utrecht University

Humanities Honours Programme

Docenten

Cursusdocent

Prof. Frits van Oostrom


Frits van Oostrom is neerlandicus-mediëvist; zijn onderzoek beweegt zich op het kruispunt van literatuur en geschiedenis. Al zijn boeken na zijn proefschrift (1981) zijn “eieren met een dubbele dooier”, en hebben de ambitie om zowel de wetenschapvooruit te helpen als een breed publiek te boeien.

Erkenning in beide werelden is Van Oostrom ruim ten deel gevallen (zie hieronder), en als academisch bestuurder heeft hij zich ook geregeld in de publieke ruimte begeven. Dit laatste het meest zichtbaar als bedenker van de Canon van Nederland: de vijftig vensters van de hunebedden tot en met de euro die sinds 2007 verplichte stof zijn in het Nederlandse basisonderwijs. Binnen universitaire muren heeft Van Oostrom grote NWO-onderzoeksprojecten geleid, en is hij opgetreden als promotor (en meestal eerste begeleider) van ca. 35 proefschriften, waarvan de doctores wijd en zijd emplooi hebben gevonden binnen en buiten de wetenschap.

Lees verder

 

Gasten

 

Prof. Bas van Bavel

Bas van Bavel is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht ‘Transities van Economie en Samenleving’.

Lees hier een uitgebreid interview.

Een artikel van zijn hand History as a laboratory to better understand the formation of institutions is te vinden via Blackboard.

 

 

Prof. Ann Rigney

Ann Rigney is hoogleraar comparative literature aan de Universiteit Utrecht. Het zwaartepunt van haar onderzoek vormen cultural memory studies en herinneringsculturen sinds de Franse Revolutie.

Lees meer over haar boek The Afterlives of Walter Scott (2012). Het boek is beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek. Andere publicaties zijn online toegankelijk via de catalogus.

Bekijk een portret van Ann Rigney, gemaakt ter gelegenheid van het eredoctoraat dat zij in 2017 ontving van de Universiteit van Aarhus (Denemarken).

Kijk voor meer informatie op www.rigney.nl

 

 

 

 

 

 

Dr. Jeroen Koch

Jeroen Koch (1962) studeerde geschiedenis te Utrecht. In 1988 sloot hij zijn opleiding af met het judicium cum laude. Sinds 1985 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht. Thans is hij docent en onderzoeker bij de afdeling Cultuurgeschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Koch publiceerde over tal van onderwerpen uit de negentiende en de twintigste eeuw. Tussen 2009 en 2013 werkte hij met Jeroen van Zanten en Dik van der Meulen aan de drie koningsbiografieën, een project gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Koch schreef het eerste deel: Koning Willem I. 1772-1843 (Boom, Amsterdam). Begin 2018 zal Kochs synthese van deze koningsbiografieën verschijnen:Oranje in revolutie en oorlog. Een Europese geschiedenis. 1772-1890. Vertalingen van dit boek, dat speciaal voor een internationaal algemeen geïnteresseerd en wetenschappelijk publiek is geschreven, zijn in voorbereiding.

Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. José van Dijck

José van Dijck is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als aandachtsgebied de ‘digitale samenleving.’ Zij is tevens president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Van Dijck werd opgeleid in Nederlandse taal- en letterkunde (kandidaats, 1982) en literatuurwetenschap (doctoraal 1985) aan de Universiteit Utrecht en promoveerde aan de University of California, San Diego (USA) in 1992. Sindsdien specialiseerde zij zich in media en cultuur; haar publicaties gaan over de rol van media- en communicatietechnologieën in de samenleving, de invloed van (sociale) media op het publieke debat en de digitale cultuur.

Lees verder

 

 

Dr. Dan Hassler-Forest

Dan Hassler-Forest werkt als docent en onderzoeker Mediastudies aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich in zijn onderzoek op verschuivingen in het digitale medialandschap, en de relatie tussen populaire media, politiek en ideologie. Hij heeft meerdere boeken geschreven, waaronder Capitalist Superheroes (2012), Transmedia: Verhalen Vertellen in het Digitale Tijdperk (2014) en Science Fiction, Fantasy and Politics (2016).

Lees een uitgebreid interview met hem in Vrij Nederland.

Lees voor meer informatie zijn profiel op de website van de UU.

 

Dr. Arthur Weststeijn

Arthur Weststeijn over zijn ‘weg tot de wetenschap’

Eigenlijk wilde ik geen academicus worden. Ik kom uit een universitair nest, met een ouderlijk huis vol boeken, een hoogleraar als vader, en braaf studerende oudere broers met een universitaire carrière in het verschiet. Mijn toekomst lag ergens anders, dacht ik. Ik droomde van een exotisch bestaan in het buitenland, als diplomaat of journalist. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon.

Lees verder

 

 

 

 

 

 

Prof. Keimpe Algra

Keimpe Algra studied philosophy and classics at the University of Utrecht, where he obtained his Ph.D. (cum laude) in 1988. He has published widely on ancient philosophy, with a special focus on Hellenistic philosophy and ancient physics and cosmology. He is the author of Concepts of Space in Greek Thought (Leiden 1995) and (co-)editor of several scholarly volumes, including the Cambridge History of Hellenistic Philosophy (1999). His latest publications include K. A. Algra & J. M. Van Ophuisen, Philoponus On Aristotle’s Physics 4, 1-5, Bristol (Bristol Classical Press) 2012; and K. A. Algra & K. Ierodiakonou, Sextus Empiricus and Ancient Physics, Cambridge (CUP) 2015.

Lees verder

 

 

 

Mai Spijkers

Informatie volgt.